Opningstider i sommar

Vel overstått klosterdag!

Trass i veret vart det ein strålande klosterdag sist søndag. Mykje folk fann vegen til Halsnøy kloster for opninga av utstillingar, føredrag, steinhoggardemonstrasjon og- ikkje minst konserten i stovene med Helene Bøksle og Tove Kragset. Her ei lita oppsummering gjennom bilete. Takk til alle som bidrog, både på den eine og den andre måten. Vi…

Klosterdagen 2019, sundag 2. juni – Konserten er utsolgt!

Klosterdagen er eit årvisst arrangement på Halsnøy kloster i regi av Sunnhordland museum og Venelaget for Halsnøy kloster, med røter heilt attende til 1988. Denne dagen er det tradisjon å presentera eit program med ulike former for kunst -og kulturutrykk, samt aktivitetar for born og unge. Målgruppa er lokalbefolkninga i Sunnhordland generelt og Halsnøy spesielt,…

Lærerik veke rundt klosteret og i kulturløypa

Mandag til og med torsdag sist veke var det liv og røre på klosterområdet og i kulturløypa rundt. Lærarar frå heile grunnskulen i Kvinnherad var på kurs i praktisk naturfag i regi av Solobservatoriet  Solbservatoriet ved Bjørn Berge og Vegard Lundby Rekaa snekrer undervisningsopplegg for mellom anna skulane i korleis gjere naturfag meir tilgjengeleg ved…

Godt frammøte på kunstnarpresentasjon

Mandag 13. mai vart det holdt kunstnarpresentasjon av dei 3 fotografane som for tida har opphald på klosteret.  Nær 30 interesserte personar  var tilstades og det må vi sei oss veldig nøgde med. Publikum fekk oppleva 3 veldig forskjellige kunstnariske uttrykk og arbeidsmåtar gjennom presentasjonane frå Anne Sophie Costenoble, Belgia, Daniela Friebel, Tyskland og Samir…

Nye fotokunstnarar til Halsnøy kloster

Frå og med torsdag 9 mai har Halsnøy Kloster igjen besøk av internasjonale fotokunstnarar. Tre dyktige fotografar skal arbeide med eigne prosjekt i tre veker, og som vanleg vert det utstilling av arbeida deira neste år. Måndag 13. mai kl 18.00 vil Samir, Daniela og Anne-Sophie presentere seg sjølv og noko av det dei arbeider…