Jazza utstillingsopning

Jazzen klang godt i utstillingslokala under utstillingsopninga av "Den siste snøen" med bilete av Jan Terje Rafdal. Rundt 30 menneske fant vegen til opninga  i det strålande april véret og musikar (sjå video under) er ingen ringare enn kunstnaren og multitalentet sjølv. Utstillinga er open i heile påska og vil henge fram til 30.april. I…

Årvisst Ruinseminar i strålande vér

Det årvisse ruinsemniaret på Halsnøy kloster vart gjennomført 8. og 9.april i det som må vera det finaste veret vi nokon gong har hatt under desse seminara. Til alt overmål kunne vi konstatere at det i år er 10 års jubileum for Riksantikvaren sitt runiprosjektet  på Halsnøy. Regin Meyer frå NIKU hadde samla nokre bilete…

Vakker konsert «Ved Havet» med Helene Bøksle – Klosterdagen 2019

Sett av datoen 2. juni! Klosterdagen er eit årvisst arrangement på Halsnøy kloster i regi av Sunnhordland museum og Venelaget for Halsnøy kloster, med røter heilt attende til 1988. Denne dagen er det tradisjon for å presentera eit program med ulike former for kunst -og kulturutrykk, samt aktivitetar for born og unge. Målgruppa er lokalbefolkninga…

Ope påskehus

Vi ynskjer alle, små og store, velkomne til ope påskehus på Halsnøy kloster i påska 2019. Vi startar påska med utstillingsopning av utstillinga «Den siste snøen», Palmesundag, 14. april kl 17.00. I år er vi glade for å kunne melda at det vert utstilling med Jan Terje Rafdal sine flotte fjellbilete. Han nyttar fleire uttrykk…

Sunnhordland museum søkjer sommarhjelp

Sunnhordland museum søkjer etter sommarguidar i perioden 21.06 – 18.08 ved avdelingane Sunnhordlandstunet, Stord Halsnøy kloster, Kvinnherad Sæbøtunet, Etne (helgejobb) Som sommarhjelp ved Sunnhordland museum får du ein variert arbeidsdag med mange ulike arbeidsoppgåver som Museumsvert, omvisning av besøkjande, daglege driftsoppgåver og førefallande arbeid. 

Etterlengta oppgradering og fint besøk

I løpet av januar og februar har underteikna saman med Øyvind Særsten pussa opp gamle kjøkenet på på Halsnøy kloster. Tak, vegger og golv har fått etterlengta strøk med maling, det same har peisen og ovnen er sverta på nytt. Endeleg er tinga på plass igjen og vi gler oss til sesongstart. Midt oppi det…