Elsk og himmelengt i klosteret

Sundag 3. mai held trioen beståande av Tore Kloster, Solveig Sørheim og Irene Simonsen konsert frå Grønastovo på Halsnøy Kloster kl 1900.  Konserten vert streama direkte på Facebook, og de kan opna han både frå  sida: Solveig Sørheim- Irene Simonsen- Tore Kloster og  i hendinga: «Elsk og himmelengt»  Trioen seier: «Ingen stad passar vel betre…

Endringar for sommarsesongen

Slik situasjonen er no har det diverre store konsekvensar for arrangementa i sommarsesongen 2020.  I og med at ein ikkje kan ha publikumsarrangement før evt. etter 15. juni så faller kunstnaropphald, utstilling og den årlege klosterdagen bort frå aktivitetane på Halsnøy kloster. Fyrst etter 1. mai veit vi meir om korleis resten av sommaren kan…

Ope tun i påska

Her på klosteret vart ikkje påska heilt slik vi hadde tenkt, og vi er nøydde til å ha stengt hus, – men vi ynskjer velkommen til ein utandørs installasjon som i løpet av veldig kort tid har blitt til for at du/de skal få ei oppleving ved klosteret også i år.Her er god plass, så…